Strona główna
Co to jest testament notarialny i jak go sporządzić?
Co to jest testament notarialny i jak go sporządzić?

Co to jest testament notarialny i jak go sporządzić?

03.07.2024

Testament notarialny to jedna z form spadkowych, która pozwala na przekazanie swojego majątku wybranym osobom po śmierci. W odróżnieniu od testamentu holograficznego, który można napisać własnoręcznie, testament notarialny musi zostać sporządzony przez notariusza. Warto wiedzieć, jakie są zalety tego rodzaju testamentu, jakie są wymagania formalne oraz jak przebiega jego sporządzenie.

 

Zalety testamentu notarialnego

 

Wybór testamentu notarialnego niesie ze sobą wiele korzyści. Przede wszystkim, jest to dokument sporządzony przez prawnika, co sprawia, że jest on wolny od błędów formalnych i językowych. Ponadto notariusz może udzielić porad dotyczących przepisów prawa spadkowego oraz pomóc w sformułowaniu treści testamentu. Testament notarialny jest także trudniejszy do podważenia przez potencjalnych spadkobierców, gdyż jego autentyczność jest potwierdzona przez urzędnika. Wreszcie, taki dokument przechowywany jest w kancelarii notarialnej, co gwarantuje jego bezpieczeństwo oraz dostępność dla uprawnionych osób po śmierci testatora.

 

Wymagania formalne

 

Aby sporządzić testament notarialny, należy spełnić kilka wymagań formalnych. Przede wszystkim, testator musi mieć ukończone 18 lat i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Ponadto osoba sporządzająca testament powinna być świadoma swoich decyzji oraz rozumieć konsekwencje swoich działań. Ważne jest także, aby testator nie był pod wpływem alkoholu, narkotyków czy innych środków mogących zaburzyć jego świadomość. W przypadku osób niewidomych, głuchoniemych lub nieumiejących pisać, wymagane jest zaświadczenie lekarskie potwierdzające ich zdolność do zrozumienia treści dokumentu.

 

Przebieg sporządzenia testamentu notarialnego

 

Proces sporządzenia testamentu notarialnego zaczyna się od wyboru notariusza i umówienia się na spotkanie. W trakcie wizyty w kancelarii notarialnej testator przedstawia swoje życzenia dotyczące podziału majątku oraz wskazuje spadkobierców. Notariusz może udzielić porad prawnych oraz pomóc w sformułowaniu treści testamentu tak, aby była ona zgodna z przepisami prawa. Następnie, sporządza projekt testamentu, który jest czytany na głos przez testatora lub notariusza. Jeśli treść dokumentu odpowiada życzeniom testatora, następuje jego podpisanie przez obie strony. Testament notarialny jest przechowywany w kancelarii notarialnej, a jego kopie mogą być wydane na życzenie testatora.